Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Çene cerrahisi gömük kalmış dişlerin çıkartılması, kist ve tümörlerin uzaklaştırılması, çene kırıklarının tedavisi, protez yapımına yardımcı olmak için ağzın sert ve yumuşak dokularının düzenlenmesi, çene-yüz bölgesi ağrıları, alt çene eklemi hastalıkları, tükürük bezi rahatsızlıkları, bazı sistemik hastalıkların ağız içerisindeki belirtilerinin saptanmasını ve tedavisini içermektedir. Dental implantların çeneye yerleştirilmesi, implant için yeterli kemiğin bulunmadığı durumlarda kemik greftlerinin konulması da cerrahi uygulamaların içinde yer almaktadır.

20 Yaş Dişleri

Bir diş, diş dizisindeki yer darlığından dolayı, dişeti, kemik, bir başka diş veya her üçünün birden altında olarak gömülü olarak kalabilir. Gömülü kalma, yer darlığı çene kemiklerinin evrim süreci içerisinde boyutlarının küçülmesi veya genetik nedenlerle oluşmaktadır. Gömülü yirmi yaş dişleri en son ve genellikle de 17-25 yaşları arasında süren dişlerdir. Tam sürmüş veya normal pozisyonda tam gömülü dişlerin problem yaratmayacağı düşünülmektedir.

Gömük Dişler

Gömülü dişler genellikle yarı gömülü (yarı-sürmüş) olmaları halinde problemlere neden olabilirler. Gömülü dişler özellikle yarı sürdükleri zaman, dişeti altında yemek artığı ve bakteri birikerek lokal bir enfeksiyona neden olmakta, bu da ağız kokusu, ağrı, şişlik ve trismus (ağız açmada zorluk) oluşmasına neden olmaktadır. Üstelik böyle bir enfeksiyonun boyuna kadar ilerleyebilme riski de mevcuttur. Bu tür bir enfeksiyon genellikle belli aralıklarla yeniden tekrarlayabilmektedir.

Lazerli Diş Tedavileri

Bu uygulamalardan bazıları, diş çürüklerinin temizlenmesi, kanal tedavileri, diş dolguları, çene kemiğinde ve dişetinde her çeşit cerrahi işlemler, dişetinin şekillendirilmesi, estetik diş tedavileri, hassas dişlerin hassasiyetinin giderilmesi, koyu renkli diş etlerinin renginin açılması, diş beyazlatma, uçuk ve aft tedavileridir.

Çene Kistleri

Ağız boşluğu ve çene kemiği kistleri başlangıçta herhangi bir belirti vermeksizin sinsi şekilde seyrederler. Geç kalınmış teşhislerde ise çene kemiklerinde ciddi boyutta harabiyete neden olurlar.

Çene Kemiği Kistleri, yüz bölgesinde ağrısız gelişen şişlikler dışında zaman zaman alt dudakta uyuşukluk belirtisi verebilir. Bu durum kistin ilerlemiş ve sinire baskı yapmış haline işaret eder.

Çene Eklem Hastalıkları Tedavisi

Çene eklemi ve çene kaslarına ilişkin hastalıklar ve tedavisi diş hekimliğinin dallarından biridir. Çene eklemi alt ve üst çenenin birleştiği yerdedir ve çene kemiği ve kastan oluşan kompleks bir yapıdır. Çene kaslarının kasılıp gevşemesi ve senkronize şekilde çene ekleminin hareketli bölümlerinin hareketi sayesinde ağız açılıp kapanır, kişi konuşabilir, bir şeyler çiğneyebilir, esneyebilir. Çene kaslarıyla eklemler birlikte çalıştığı için birbirini etkiler.

Örneğin strese bağlı diş gıcırdatma ve kötü duruş kasları zayıf düşürür, bu da alt ve üst çenenin birbirine yaklaşmasına neden olur. Çeneler birbirine yaklaşınca çene ekleminde basınç meydana gelir ve bu basınç alt dişleri yıpratır.

Çene eklemi rahatsızlıkları, baş ve boyun kaslarının bir kısmı, ligamentler (kemikleri bir arada tutan sert bağ dokusu), dişler, yanak, dudak ve tükürük bezlerinden oluşan sistemi etkiler. Çene eklemi ile ilgili şikayetler sadece eklem bölgesinde değil çenelerde, göz, kulak, burun, boğaz bölgelerinde de olabilir.

Published by

Leave a comment